Обява №2/2019 с предмет „Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Дог. за възлагане на ОП за доставка на мед. консумативи Дог. за възлагане на ОП за доставка на медикаменти-лекарствени продукти Дог. за възлагане на ОП за доставка на мед. консумативи за нуждите на ЦПЗ