Обява №1/ 2019 с предмет : „Доставка на един брой линейка тип „B“ със съответно оборудване, съгласно европейски стандарти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД“

Информация за удължаване на срока по обява 1.2019

Obrazci_ CPZ_lineika – 2019

Документация, обява, тех. спецификация Проект на договор към обява 1 2019