Обява №1/ 2019 с предмет : „Доставка на един брой линейка тип „B“ със съответно оборудване, съгласно европейски стандарти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД“