Европейски проекти

ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВ. ЗДРАВЕ

ПРОГРАМА BG 07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ Уважаеми приятели, С радост Ви съобщаваме, че на 14. 09. 2015г. Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” подписа договор с Министерство на здравеопазването за  безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 07 «Инициативи за обществено здраве». Тя се финансира от Норвежкия финансов механизъм […]

HORGANIC

ПОКАНА Уважаеми  колеги, За нас е удоволствие да Ви поканим на семинар на тема: Европейски проект HORGANIC – обучителен курс по озеленяване, градинарство и социални умения за хора с психични разстройства по програмата „Учене през целия живот”. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”, заедно с организации от Испания, Словения и Германия, е партньор в проекта HORGANIC, който […]

TranSpace

Скъпи приятели, Имаме удоволствието да Ви представим старта на един нов проект:TRANSPASE – Европейско партньорско съдружие, финансирано от програма DAPHNE на дирекцията по Правосъдие на Европейската общност.  Неговото разработване е в отговор на нарастващата тревога от засилващите се прояви на насилие спрямо децата и младежите с психични проблеми. Основната цел на TRANSPASE е да подготви младите […]

P2P

Мисия Партньор към Партньор ще обучава хора, преживели трудности с психичното здраве, превръщайки ги в подходящи за работа като лични асистенти на тези, които в момента живеят с проблеми с психичното здраве. Нашата мисия е да дадем възможност едновременно на личните асистенти и на хората с психични проблеми да се възползват от процеса на партньорската подкрепа, […]